23.04.2018
23.04.2018

 

Министерство на културата –

Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България

Държавен  куклен театър  „Георги Митев”– Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол                                                                                    

 

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Литературният конкурс е в три раздела:

  1. Оригинален авторски текст
  2. Драматизация по класическа приказка
  3. Текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена до 1 декември 2016 г.  и не участвали в други конкурси.

Авторите имат право на един текст за всеки от разделите на конкурсната програма.

 

Обявяват се следните награди:

За оригинален текст

Награда                                                                     – 1000 лева

За драматизация

Награда                                                                     – 500 лева

 

Текст за образователен спектакъл               – 500 лева

Специална награда на името на писателя Стефан Чирпанлиев, осигурена от Дружеството на писателите – Ямбол

Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси.

Една  от  наградените  пиеси  ще  получи    първа   реализация  на  сцената  на  Куклен  теаатър  „Георги   Митев”- Ямбол

 

Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:

Ямбол 8600, ул.”Жорж Папазов” 1

Държавен куклен театър”Георги Митев”

за конкурса “Михаил Лъкатник”

 

Срок за предаване на пиесите:                        – 1 декември            2016 г.

Обявяване на резултатите:                           – м. март                   2017 г.

Връчване на наградите:                                 – м. април                 2017 г.- по време на Националния куклено – театрален фестивал  „Михаил Лъкатник”

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


Наградени пиеси


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ПИЕСА – ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ – 2016/2017 г.

 

Жури в състав – Богдана Костуркова, д-р Ина Божидарова и Катя Петрова

единодушно реши:

Номинира за награди в следните раздели:

Текст за образователен театър:

„Зъб за зъб“ от Теодора Попова – Лазарова

„Каква беда сполетя гората“ от Бианка Бенковска

Не се присъжда награда

Драматизации:

„Приключенията на Палечка“ от Мария Николова

„Ламята от улица „Войтешка“ от Елица Петкова

Наградата се присъжда на „Приключенията на Палечка“ от Мария Николова

Оригинална детска пиеса:

„Приключенията на Жиночка“ от Георги Геров

„Научи ме да летя“ от Теодора Попова – Лазарова

„Дъщерята на слънцето и луната“ от Яна Добрева

„Детето Индиго и призраците“ от Симон Еди Шварц

„Летящата пижама“ от Румен Николов

Наградата се присъжда на „Приключенията на Жиночка“ от Георги Геров

И

 „Научи ме да летя“ от Теодора Попова – Лазарова

 

Наградата на името на Стефан Чирпанлиев се присъжда на пиесата  „Дъщерята на слънцето и луната“ от Яна Добрева