24.10.2020
24.10.2020

СТАТУТ

на Националния куклено – театрален фестивал

“Михаил Лъкатник” ‘ 2018 – 2019

 1. Националният куклено-театрален фестивал “Михаил Лъкатник” с международно участие се организира в град Ямбол от Министерство на културата, Община Ямбол, Община “Тунджа”, Съюз на артистите в България, Печатници „Демакс”, Куклен театър „Георги Митев- Жоро” – Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол
 2. Националните театрални празници на кукленото изкуство “Михаил Лъкатник” имат за цел създаването и поставянето на сцена на нови драматургични произведения за куклен театър
 3. Празниците се провеждат през година в последната седмица на месец април.
 4. Фестивалът е уникален с това, че има две направления:

                – Литературен конкурс за написване на пиеса – приказка за куклен театър

а/ оригинален авторски текст

                          б/ драматизация по класическа приказка

                          в/ текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани  и непоставяни на сцена  – до 1 декември 2018 г.

 

Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси. Наградена пиеса ще получи първа реализация на сцената на Куклен театър – Ямбол.

 

Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:

Ямбол 8600, ул.”Жорж Папазов” 1

 Куклен театър”Георги Митев”

за конкурса “Михаил Лъкатник”

 

Краен срок за предаване на пиесите – 1 декември 2018 г.

 

– Преглед на спектаклите реализирани в периода май 2017 – декември 2018 г.

 

 1. Право на участие имат всички професионални театри /държавни, общински, частни/. Заявките за участие трябва да бъдат подадени до 1 декември 2018 година.
 2. Заявените за участие спектакли подлежат на селекция.
 3. Одобрените спектакли от селекционната комисия се утвърждават с решение на Организационния комитет на Националния куклено-театрален фестивал “Михаил Лъкатник” до 10 февруари 2019 г.
 4. Равнопоставени в участието си са утвърдени имена в куклената режисура и студенти – дебютанти в кукленото театрално изкуство.
 5. Организационният комитет е в състав:

Председател – Кметът на община Ямбол -г-н Георги Славов

Членове:Представител на Министерство на културата – Елиянка Михайлова

Представители на община Ямбол – Неда Бъчварова

Представители на община “Тунджа” – Станчо Ставрев

Представители на САБ – Христо Мутафчиев

Директор на Куклен театър – Ямбол – Елена Дойчева

Представители на Дружеството на писателите – Ямбол – Тенко Тенев и Димитър Бечев

 1. Представените сценични творби получават оценка от жури, утвърдено от Организационния комитет на фестивала.

 

Ще бъдат връчени следните награди:

 

За спектакъл

Голямата награда “Играещият човек” – статуетка, изработена от склуптора Георги Чапкънов, за най-добър спектакъл.

Награда за:

– режисура

– сценография

– оригинална музика

Награда за актьорско майсторство

 за мъжка роля

– за женска роля

– за актьорски ансамбъл

Награда за дебют

Специална  актьорска  награда на името на Георги Митев 

 

 

Журито, утвърдено от Организационния комитет, има право да

определи броя на фестивалните награди

Публиката дава своя глас за най-добрия спектакъл с оценката на детското жури.

 1. На всички участници се присъжда диплом и плакет

Участниците поемат ангажимента да изиграят едно представление за фестивала в извънконкурсната програма.

 1. Средствата за организирането и провеждането на празниците се осигуряват и разпределят от Организационния комитет както следва:

                   а/две нощувки и храна за два  дни на театрите, участници във фестивалната програма

                   б/ Организационният комитет поема разноските на преките участници в конкурса /творчески, художествено-технически състав, директор, режисьор/

в/   селекционер, жури и награди

                   г/   реклама

                   д/   Други стопански разходи

  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ

КУКЛЕНО – ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ

                                                                             „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”-2018-2019 г.