19.06.2018
19.06.2018

СТАТУТ

на Националния куклено – театрален фестивал

“Михаил Лъкатник” ‘ 2016 – 2017

 

 1. Националният куклено-театрален фестивал “Михаил Лъкатник” с международно участие се организира в град Ямбол от Министерство на културата, Община Ямбол, Община “Тунджа”, Съюз на артистите в България, Печатници „Демакс”, Куклен театър „Георги Митев- Жоро” – Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол
 2. Националните театрални празници на кукленото изкуство “Михаил Лъкатник” имат за цел създаването и поставянето на сцена на нови драматургични произведения за куклен театър
 3. Празниците се провеждат през година в последната седмица на месец април.
 4. Фестивалът е уникален с това, че има две направления:

                 – Литературен конкурс за написване на пиеса – приказка за куклен театър

                           а/ оригинален авторски текст

                           б/ драматизация по класическа приказка

                           в/ текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани  и непоставяни на сцена  – до 1 декември 2016 г.

 

Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси. Наградена пиеса ще получи първа реализация на сцената на Куклен театър – Ямбол.

 

Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:

Ямбол 8600, ул.”Жорж Папазов” 1

 Куклен театър”Георги Митев”

за конкурса “Михаил Лъкатник”

 

Краен срок за предаване на пиесите – 1 декември 2016 г.

 

– Преглед на спектаклите реализирани в периода май 2015 – декември 2016 г.

 

 1. Право на участие имат всички професионални театри /държавни, общински, частни/. Заявките за участие трябва да бъдат подадени до 30 декември 2016 година.
 2. Заявените за участие спектакли подлежат на селекция.
 3. Одобрените спектакли от селекционната комисия се утвърждават с решение на Организационния комитет на Националния куклено-театрален фестивал “Михаил Лъкатник” до 15 февруари 2017 г.
 4. Равнопоставени в участието си са утвърдени имена в куклената режисура и студенти – дебютанти в кукленото театрално изкуство.
 5. Организационният комитет е в състав:

Председател – Кметът на община Ямбол -г-н Георги Славов

Членове:Представител на Министерство на културата – Красимира Филипова

Представители на община Ямбол – Неда Бъчварова

Представители на община “Тунджа” – Станчо Ставрев

Представители на САБ – Христо Мутафчиев

Директор на Куклен театър – Ямбол – Елена Дойчева

Представители на Дружеството на писателите – Ямбол – Тенко Тенев и Димитър Бечев

 1. Представените сценични творби получават оценка от жури, утвърдено от Организационния комитет на фестивала.

 

Ще бъдат връчени следните награди:

 

За спектакъл

Голямата награда “Играещият човек” – статуетка, изработена от склуптора Георги Чапкънов, за най-добър спектакъл.

Награда за:

– режисура

– сценография

– оригинална музика

Награда за актьорско майсторство

 за мъжка роля

– за женска роля

– за актьорски ансамбъл

Награда за режисьорски дебют

Специална  актьорска  награда на името на Георги Митев  –      връчва се от Фондацията

 

 

Журито, утвърдено от Организационния комитет, има право да

определи броя на фестивалните награди

Публиката дава своя глас за най-добрия спектакъл с оценката на детското жури.

 1. На всички участници в конкурсната програма се присъжда диплом и плакет

Участниците поемат ангажимента да изиграят едно представление в извънконкурсната програма.

 1. Средствата за организирането и провеждането на празниците се осигуряват и разпределят от Организационния комитет както следва:

                   а/две нощувки и храна за два  дни на театрите, участници във фестивалната програма

                   б/ Организационният комитет поема разноските на преките участници в конкурса /творчески, художествено-технически състав, директор, режисьор/

в/   селекционер, жури и награди

                   г/   реклама

                   д/   Други стопански разходи

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ

КУКЛЕНО – ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ

                                                                             „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”-2016-2017 г.