КОНКУРС ЗА КУКЛЕНА ПИЕСА – ПРИКАЗКА

Министерство на културата –
Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България
Държавен куклен театър "Георги Митев"– Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол

ОБЯВЯВАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР
Литературният конкурс е в три раздела:
1. Оригинален авторски текст
2. Драматизация по класическа приказка
3. Текст за образователен спектакъл
Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена

Обявяват се следните награди:
За оригинален текст
Награда - 1000 лева
За драматизация
Награда - 500 лева

Текст за образователен спектакъл - 500 лева
Специална награда на името на Стефан Чирпанлиев, осигурена от Дружеството на писателите - Ямбол
Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси.
Една от наградените пиеси ще получи първа реализация на сцената на Куклен теаатър "Георги Митев"- Ямбол

Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:
Ямбол 8600, ул."Жорж Папазов" 1
Държавен куклен театър"Георги Митев"
за конкурса "Михаил Лъкатник"

Срок за предаване на пиесите: - 1 декември 2010 г.
Обявяване на резултатите: - м. март 2011 г.
Връчване на наградите: - м. април 2011 г.- по време на Националния куклено – театрален фестивал "Михаил Лъкатник"

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ПИЕСА – ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР "МИХАИЛ ЛЪКАТНИК" -2010/2011

Жури в състав -Богдана Костуркова, Ина Божидарова и Катя Петрова единодушно реши:

Номинира за награди в следните раздели:

Драматизации
"Пепеляшка" от Елза Лалева
"Змеят Милко, тримата братя и златната ябълка" от Симеон Мильов
"Слънчево зрънце" от Симеон Димитров

Наградата се присъжда на "Пепеляшка" от Елза Лалева

Текст за образователен театър:
"Цветни вълшебства" от Румен Николов

Наградата се присъжда на "Цветни вълшебства" от Румен Николов

Оригинална детска пиеса:
"Фън и небесният дракон" от Петя Миладинова

"Фук" от Стоян Вълев

Наградата се присъжда на "Фън и небесният дракон" от Петя Миладинова

 

Наградата на името на Стефан Чирпанлиев се присъжда на пиесата "Фук" от Стоян Вълев