20.07.2024
20.07.2024

ЕЛЕНА ПЕНЕВА ДОЙЧЕВА – директор

 /Ямбол, Република България/

Родена  в град Ямбол.

Завършва през 1977 г. Висш институт по култура в Санкт Петербург – специалност „Театър”.

Специализирала театрална критика в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”- София 1990 г. при проф. Снежина Панова и доц. Севелина Гьорова.

От 1997 г.  директор  на Държавен куклен театър – Ямбол.

Съставител  на сборниците с най-новите български пиеси за куклен театър „Приказна фиеста” –І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ.

Член  на Дружеството на писателите – Ямбол.

Организатор  на Националния литературен конкурс за нова българска пиеса за куклен театър  от 2002 г.

Директор  на Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник”-Ямбол.

 

 

Стефка Димитрова Ценова – гл. счетоводител

Маргарита Стоянова Минчева – касиер

Ваня Димитрова Желева – организатор

Маргарита Йорданова Йорданова – организатор