13.07.2024
13.07.2024
Държавен куклен театър
„Георги Митев – Жоро” – Ямбол

Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №1, п.к. 8600

E-mail: yambol_puppet@mail.bg
Web: www.yambolpuppet.com
Директор – тел.046/ 66 27 40, 0879 021 600
Маркетинг и реклама : 046/66 27 38, 0879 021 601
Организатор: 046/ 66 27 38
Счетоводство: тел. и факс – 046/ 66 27 39

Администратор на сайта: 0886 877 025