30.09.2023
30.09.2023

Иван Милчев Иванов – театър майстор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Стоянов Саханджиев – сценичен работник

Мария Митева Петрова – хигиенист

Пепа Стоянова Попова-Илиева – първи асистент на режисьора