28.05.2022
28.05.2022

ПОЕЗИЯ И ПРИКАЗКА

Поезията е в основата на всяко драматургично произведение, особено за деца. Тя създава вълшебните светове на всяка куклена  творба. Националният литературен конкурс  за написване на пиеса-приказка за куклен театър е неразделна част от Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“. Тази година се навършват 50 години  Държавен куклен театър – Ямбол и 50 години от Първите национални куклено-театрални празници на приказката в страната, състояли се в град Ямбол през м. септември 1971 година.


КОНКУРС ЗА КУКЛЕНА ПИЕСА – ПРИКАЗКА 2020/21

Министерство на културата –

Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България

Куклен театър  „Георги Митев”– Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол                                                                                

 

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Литературният конкурс е в три раздела:

  1. Оригинален авторски текст
  2. Драматизация по класическа приказка
  3. Текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена до 1 декември 2020 г.  и не участвали в други конкурси.

Авторите имат право на един текст за всеки от разделите на конкурсната програма.

Обявяват се следните награди:

За оригинален текст

Награда                                                           – 1000 лева

За драматизация

Награда                                                       – 500 лева

 

Текст за образователен спектакъл       – 500 лева

Специална награда на името на писателя Стефан Чирпанлиев,

осигурена от Дружеството на писателите – Ямбол

Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси.

Една  от  наградените  пиеси  ще  получи    първа   реализация  на  сцената  на  Куклен  театър  „Георги   Митев”- Ямбол

Пиесите се изпращат  на e-mail: yambol_puppet@mail.bg

 

Срок за предаване на пиесите:                    – 1 декември           2020г.

Обявяване на резултатите:                     – м. март                   2021 г.

Връчване на наградите:                           – м. април                2021 г.- по време на Националния куклено – театрален фестивал  „Михаил Лъкатник”

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


 

КОНКУРС ЗА КУКЛЕНА ПИЕСА – ПРИКАЗКА – 2018/19

Министерство на културата –

Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България

Куклен театър  „Георги Митев”– Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол                                                                               

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Литературният конкурс е в три раздела:

  1. Оригинален авторски текст
  2. Драматизация по класическа приказка
  3. Текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена до 1 декември 2018 г.  и не участвали в други конкурси.

Авторите имат право на един текст за всеки от разделите на конкурсната програма.

Обявяват се следните награди:

За оригинален текст

Награда                                                          – 1000 лева

За драматизация

Награда                                                           – 500 лева

 

Текст за образователен спектакъл      – 500 лева

Специална награда на името на писателя Стефан Чирпанлиев,

осигурена от Дружеството на писателите – Ямбол

Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси.

Една  от  наградените  пиеси  ще  получи    първа   реализация  на  сцената  на  Куклен  теаатър  „Георги   Митев”- Ямбол

 

Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:

Ямбол 8600, ул.”Жорж Папазов” 1

Куклен театър”Георги Митев”

за конкурса “Михаил Лъкатник”

 

Срок за предаване на пиесите:                 – 1 декември           2018г.

Обявяване на резултатите:                    – м. март                  2019 г.

Връчване на наградите:              – м. април                2019 г.- по време на Националния куклено – театрален фестивал  „Михаил Лъкатник”

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ПИЕСА – ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ -2018/2019

Жури в състав – Ина Божидарова, Тодор Вълов и Андрей Филипов единодушно реши:

 

Номинира за награди в следните раздели:

 

Оригинална детска пиеса:

„Непокорната принцеса“ от Теодора Попова

„Синът на пеперудата“ от Лилия Байлова

Наградата се присъжда на  „Непокорната принцеса“от Теодора Попова

 

Драматизация:

„Топла приказка от сняг“ от Христина Стоилова

„Как Потех търсел истината“ от Маргарита Друмева

Наградата се присъжда на Топла приказка от сняг“ от Христина Стоилова

 

Текст за образователен театър:

„Първобитна приказка“ от Теодора Попова

„Лека нощ, Бъди!“ от Любомир Желев

Наградата се присъжда на „Първобитна приказка“ от Теодора Попова

 

Наградата на името на Стефан Чирпанлиев се присъжда на пиесата „Странна Коледа“ от Янко Митев

 


Наградени пиеси – 2016/17


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ПИЕСА – ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ – 2016/2017 г.

 

Жури в състав – Богдана Костуркова, д-р Ина Божидарова и Катя Петрова

единодушно реши:

Номинира за награди в следните раздели:

Текст за образователен театър:

„Зъб за зъб“ от Теодора Попова – Лазарова

„Каква беда сполетя гората“ от Бианка Бенковска

Не се присъжда награда

Драматизации:

„Приключенията на Палечка“ от Мария Николова

„Ламята от улица „Войтешка“ от Елица Петкова

Наградата се присъжда на „Приключенията на Палечка“ от Мария Николова

Оригинална детска пиеса:

„Приключенията на Жиночка“ от Георги Геров

„Научи ме да летя“ от Теодора Попова – Лазарова

„Дъщерята на слънцето и луната“ от Яна Добрева

„Детето Индиго и призраците“ от Симон Еди Шварц

„Летящата пижама“ от Румен Николов

Наградата се присъжда на „Приключенията на Жиночка“ от Георги Геров

И

 „Научи ме да летя“ от Теодора Попова – Лазарова

 

Наградата на името на Стефан Чирпанлиев се присъжда на пиесата  „Дъщерята на слънцето и луната“ от Яна Добрева