17.04.2024
17.04.2024

Здравейте малки, големи и непораснали деца!

Държавен куклен театър „Георги Митев “ – Ямбол е своеобразен културен център за духовното израстване на младите хора. Театърът е в навечерието на своята шестдесет
годишнина.

Be the first to comment

Leave a Reply