28.05.2024
28.05.2024

5-ти август 2017 – Бургас. „Дни на куклите“. „По заповед на щуката“ – Куклен театър „Г. Митев“ Ямбол (снимки)

Be the first to comment

Leave a Reply