05.12.2023
05.12.2023

5-ти август 2017 – Бургас. „Дни на куклите“. „По заповед на щуката“ – Куклен театър „Г. Митев“ Ямбол (снимки)

Be the first to comment

Leave a Reply