26.06.2022
26.06.2022

5-ти август 2017 – Бургас. „Дни на куклите“. „По заповед на щуката“ – Куклен театър „Г. Митев“ Ямбол (снимки)

Be the first to comment

Leave a Reply