28.05.2024
28.05.2024

Извадка от Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

На основание  чл.63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 в Република България, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020 г.

 

                Н А Р Е Ж Д А М:

І…………

ІІ. На територията на всички области:

  1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина.
  2. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Be the first to comment

Leave a Reply