28.05.2024
28.05.2024

„Косе Босе“ – гостува Куклен театър Търговище, 24 септември от 11 часа

по Рада Москова

Авторски спектакъл на Ели Хрусанова и Христо Георгиев Златанов
Премиера – 2013г.

Възстановена през 2021 година с участието на Цветина Кирилова Иванова и Димитър Минев Караиванов

ЖИВЯЛО В ГОРАТА МАЛКО ПТИЧЕ – КОСЕ БОСЕ.

РЕШИЛО ДА СИ СВИЕ ГНЕЗДО И ДА СИ СНЕСЕ ЯЙЧИЦА,ЧЕ ДЕЧИЦА – ПТИЧЕНЦА ДА СИ ОТГЛЕДА.

ДА,НО ……

КАКВО СЕ СЛУЧИЛО С МАЛКОТО ПТИЧЕ…

ЩЕ РАЗБЕРЕМ

Be the first to comment

Leave a Reply