19.07.2024
19.07.2024

Сбогом Димо!

Напусна „Магикус“!
Избра звездите!
Там сцената е необятна и красива! Бъди звезда, която свети!
Димо, Държавен куклен театър „Георги Митев“ те обича!
До среща в другия живот!

Be the first to comment

Leave a Reply